Next Door Fashion & More

 

RETOURFORMULIER

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan : Next Door Fashion & More

Hoofdstraat 54

2181 EE  Hillegom

Telefoon: 0252 – 347447

E-mail: info@nextdoorfashionmore.nl

 

– Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:

– Besteld op(*)

– Ontvangen op(*)

 

– Naam:………………………………………………………………………

– Adres :……………………………………………………………………..

– Woonplaats:……………………………………………………………

– E-mail : …………………………………………………………………….

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum :…………………………………….

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is